Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór przedszkola - Gmina Andrychów


Szanowni Rodzice!

Wyniki postępowania uzupełniającego (listy zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych)
zgodnie z harmonogramem zostaną ogłoszone w  dniu 4 maja 2022 r. o godz. 9:00.
Będzie można je sprawdzić na listach wywieszonych na przedszkolach.

Przypominamy, aby po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, POTWIERDZILI PAŃSTWO WOLĘ uczęszczania dziecka do przedszkola,
do którego zostało zakwalifikowane poprzez złożenie stosownej deklaracji - "Deklaracja woli przyjęcia"
(od 4 maja 2022 r.  do 11 maja 2022 r. do godz.15:00).
Deklarację można pobrać w Menu [Pliki do pobrania] lub w przedszkolu.


UWAGA!!!
Niezłożenie ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca
i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.