Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

25.04.2018

Szanowni Państwo! Rozpoczął się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie której prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli i grup, w których pozostały wolne miejsca. Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej. Opisy placówek oraz grup dostępne są w zakładce OFERTA. Ważne terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce ZASADY I TERMINY, oraz w "Plikach do pobrania". Po zapoznaniu się z ofertą placówek proszę skorzystać z przycisku ZGŁOŚ KANDYDATURĘ i założyć konto dla kandydata biorącego udział w naborze, bądź skorzystać z dotychczas utworzonego konta i zmienić listę preferencji. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku do placówki pierwszego wyboru, mają państwo czas do 7 maja do godz. 15.00.