Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
06.03.2018 09:00 20.04.2018 09:00 Publikacja oferty
Zapoznanie się z ofertą placówek
06.03.2018 09:00 20.03.2018 15:00 Rejestracja kandydatów
Logowanie do systemu, wybór przedszkola i dostarczenie podpisanego wniosku do placówki I wyboru
10.04.2018 09:00 17.04.2018 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Publikacja list zakwalifikowanych oraz pisemne potwierdznie woli uczęszczania do przedszkola zakwalifikowania
20.04.2018 09:00 20.04.2018 15:00 Publikacja list przyjętych
Publikacja list dzieci przyjętych ( tych których rodzice potwierdzili pisemnie wolę
25.04.2018 09:00 07.05.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
16.05.2018 09:00 22.05.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
25.05.2018 09:00 25.05.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych