Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór do przedszkoli

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
11.03.2019 08:00 24.06.2019 09:00 Publikacja oferty
Zapoznanie się z ofertą placówek
11.03.2019 08:00 21.03.2019 15:00 Rejestracja kandydatów
Logowanie do systemu, wybór przedszkola i dostarczenie podpisanego wniosku do placówki I wyboru
10.04.2019 09:00 10.04.2019 09:15 Publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja list zakwalifikowanych
10.04.2019 09:15 19.04.2019 15:00 Potwierdzanie woli
Pisemne potwierdzanie woli uczęszczania do przedszkola zakwalifikowania
24.04.2019 09:00 27.05.2019 08:00 Publikacja list przyjętych
Publikacja list dzieci przyjętych ( tych których rodzice potwierdzili pisemnie wolę
27.05.2019 09:00 30.05.2019 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
17.06.2019 15:00 18.06.2019 08:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
18.06.2019 09:00 21.06.2019 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
24.06.2019 09:00 30.06.2019 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych