Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór do przedszkoli

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
11.03.2019 00:00 30.04.2019 08:00 Publikacja oferty
11.03.2019 00:00 22.03.2019 23:59 Rejestracja kandydatów
Logowanie do systemu, wybór przedszkoli i złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku w przedszkolu I wyboru
12.04.2019 15:00 14.04.2019 23:59 Publikacja list zakwalifikowanych
Zapoznanie się z miejscem zakwalifikowania
15.04.2019 00:00 25.04.2019 15:00 Potwierdzanie woli
Złożenie pisemnego potwierdzenia woli przez Rodziców/Opiekunów prawnych w placówce zakwalifikowania
30.04.2019 08:00 25.06.2019 23:59 Publikacja list przyjętych
Zapoznanie się z wynikami przyjęcia do przedszkola
26.06.2019 00:00 02.07.2019 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
19.07.2019 08:00 21.07.2019 23:59 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
22.07.2019 00:00 24.07.2019 23:59 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
29.07.2019 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych