• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
04.03.2021 08:00 15.03.2021 15:00 Publikacja oferty
Publikacja oferty
04.03.2021 08:00 15.03.2021 15:00 Rejestracja kandydatów
Logowanie do systemu, wybór przedszkoli i złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku w przedszkolu I wyboru
09.04.2021 15:00 12.04.2021 08:00 Publikacja list zakwalifikowanych
Zapoznanie się z wynikami zakwalifikowania
12.04.2021 08:00 16.04.2021 15:00 Potwierdzanie woli
Złożenie pisemnego potwierdzenia woli przez Rodziców/Opiekunów prawnych w placówce zakwalifikowania
21.04.2021 08:00 04.06.2021 08:00 Publikacja list przyjętych
Zapoznanie się z wynikami przyjęcia do przedszkola
04.06.2021 08:00 10.06.2021 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Rekrutacja uzupełniająca-Logowanie do systemu, wybór przedszkoli i złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku w przedszkolu I wyboru
22.06.2021 15:00 23.06.2021 09:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Rekrutacja uzupełniająca-Zapoznanie się z wynikami zakwalifikowania
23.06.2021 09:00 29.06.2021 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
Rekrutacja uzupełniająca-Złożenie pisemnego potwierdzenia woli przez Rodziców/Opiekunów prawnych w placówce zakwalifikowania
01.07.2021 15:00 15.07.2021 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Rekrutacja uzupełniająca-Zapoznanie się z wynikami przyjęcia do przedszkola