Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Wskazywanie przez JST miejsc dla kandydatów nieprzyjętych

03.04.2024

Szanowni Państwo!

W dniu 08 kwietnia nastąpi publikacja list przyjętych.

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja właściwa) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dyrektor jednostki informuje Burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Po otrzymaniu takiej wiadomości Burmistrz wskazuje pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko.