• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
09.03.2021 08:00 22.03.2021 15:00 Publikacja oferty
Publikacja oferty
09.03.2021 08:00 22.03.2021 15:00 Rejestracja kandydatów
Logowanie do systemu, wybór przedszkoli i złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku w przedszkolu I wyboru
14.04.2021 08:00 14.04.2021 08:01 Publikacja list zakwalifikowanych
Zapoznanie się z miejscem zakwalifikowania
14.04.2021 08:01 23.04.2021 15:00 Potwierdzanie woli
Złożenie pisemnego potwierdzenia woli przez Rodziców/Opiekunów prawnych w placówce zakwalifikowania
30.04.2021 08:00 14.05.2021 15:00 Publikacja list przyjętych
Zapoznanie się z wynikami przyjęcia do przedszkola
26.07.2021 08:00 30.07.2021 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
18.08.2021 08:00 18.08.2021 08:01 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
18.08.2021 08:01 25.08.2021 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
31.08.2021 08:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych