Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego i przyjęć innym trybem wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
10.05.2024 08:00 17.05.2024 15:00 Publikacja oferty
Publikacja oferty
26.02.2024 08:00 08.03.2024 15:00 Rejestracja kandydatów
Logowanie do systemu, wybór przedszkoli i złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku w przedszkolu I wyboru
27.03.2024 08:00 27.03.2024 08:01 Publikacja list zakwalifikowanych
Zapoznanie się z miejscem zakwalifikowania
27.03.2024 08:01 05.04.2024 15:00 Potwierdzanie woli
Złożenie pisemnego potwierdzenia woli przez Rodziców/Opiekunów prawnych w placówce zakwalifikowania
08.04.2024 08:00 09.04.2024 08:00 Publikacja list przyjętych
Zapoznanie się z wynikami przyjęcia do przedszkola
09.04.2024 09:00 24.04.2024 15:00 Wskazywanie przez JST miejsc dla kandydatów nieprzyjętych
13.05.2024 08:00 17.05.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
29.05.2024 08:00 29.05.2024 08:01 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
29.05.2024 08:01 07.06.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
10.06.2024 08:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych