Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 26 lutego.