Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego i przyjęć innym trybem wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
11.03.2024 08:00 27.03.2024 15:00 Publikacja oferty
Publikacja oferty
11.03.2024 08:00 27.03.2024 15:00 Rejestracja kandydatów
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
15.04.2024 12:00 16.04.2024 07:00 Publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
16.04.2024 08:00 23.04.2024 15:00 Potwierdzanie woli
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
24.04.2024 12:00 25.04.2024 15:00 Publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
26.04.2024 12:00 13.05.2024 15:00 Wskazywanie przez JST miejsc dla kandydatów nieprzyjętych
03.06.2024 08:00 07.06.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
17.06.2024 08:00 18.06.2024 07:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
18.06.2024 08:00 25.06.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
26.06.2024 12:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych