Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór Przedszkola - Gmina Michałowice


Szanowni Państwo!
Informujemy, że z zgodnie z harmonogramem wyniki postępowania rekrutacyjnego (listy dzieci zakwalifikowanych/dzieci niezakwalifikowanych)
zostaną ogłoszone w dniu 22 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00.
Będzie je można sprawdzić zarówno w systemie elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się jak i na listach wywieszonych na przedszkolach.

Przypominamy, aby po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, potwierdzili Państwo wolę uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia - "Potwierdzenie woli przyjęcia". 

UWAGA!!!
Niezłożenie ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.