Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

Oświadczenie (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Pobierz (0,25 MB)
Oświadczenie (PDF)
Oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka
Pobierz (0,16 MB)
Oświadczenie (PDF)
Oświadczenie o zatrudnieniu matki/opiekunki prawnej
Pobierz (0,16 MB)
Oświadczenie (PDF)
Oświadczenie o zatrudnieniu ojca/opiekuna prawnego
Pobierz (0,16 MB)
Oświadczenie (PDF)
Oświadczenie o studiowaniu/nauce w trybie dziennymi matki/opiekunki prawnej
Pobierz (0,17 MB)
Oświadczenie (PDF)
Oświadczenie o studiowaniu/nauce w trybie dziennik ojca/opiekuna prawnego
Pobierz (0,17 MB)
Oświadczenie (PDF)
Oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy
Pobierz (0,16 MB)
Oświadczenie (PDF)
Oświadczenie o spełnieniu kryterium "Rodzeństwo dziecka"
Pobierz (0,33 MB)