Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta

Wyszukiwanie jednostek

Lista jednostek

Nazwa jednostki Adres jednostki
Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich z oddziałem integracyjnym ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich ul. Strzelców Bytomskich 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich ul. Asnyka 6, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach ul. Strzelecka 1 Dziewkowice, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedszkole Publiczne w Rozmierce ul. Szkolna 3, 47-171 Rozmierka
Przedszkole Publiczne w Osieku ul. Strzelecka 1 Osiek, 47-175 Kadłub
Przedszkole Publiczne w Kalinowicach ul. Szkolna 1 Kalinowice, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedszkole Publiczne w Błotnicy Strzeleckej ul. Dworcowa 8, Błotnica Strzelecka, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedszkole Publiczne w Warmątowicach ul. Błotnicka 6, Warmątowice, 47-100 Strzelce Opolskie
Przedszkole Publiczne w Suchej ul. Opolska 17, 47-171 Sucha
Przedszkole Publiczne w Kadłubie ul. Wodna 4 Kadłub, 47-100 Strzelce Opolskie