Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Przedszkoli / Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Wołów

Oferta jednostki

Przedszkole nr 2 „Słoneczko”

ul. Inwalidów Wojennych 15, 56-100 Wołów

tel. 71 389 13 58, 602427923

e-mail: p2.sloneczko@wolow.pl

WWW: http://www.sloneczko.wolow.pl

imię i nazwisko dyrektora: Elżbieta Maceluch

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
6.latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
5.latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
4.latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
3.latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole Nr 2 "Słoneczko" to placówka mająca prawie 45-letnią tradycję. Powstało z połączenia Przedszkola nr 3 mieszczącego się przy ul. Inwalidów Wojennych 15 oraz Przedszkola nr 4 przy ulicy Wileńskiej 8. Placówka mieści się w dwóch budynkach usytuowanych w pobliżu siebie, na jednym terenie, którego przeważającą część stanowi ogród. Jest on wzorowo zadbany i dobrze wyposażony. Znajdują się na nim place zabaw, altanki, piaskownice, amfiteatr, górka saneczkowa. Rosną tu liczne gatunki drzew, krzewów i kwiatów. Atrakcję stanowi oczko wodne z rybkami i fontanną. Ogród jest oświetlony i stale monitorowany pod względem bezpieczeństwa. Przedszkole posiada logo, hymn oraz redaguje własną gazetkę „Słoneczne ciekawostki”. Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa przedszkola. Zgodnie z założeniami Koncepcji Pracy placówka wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Przedszkole tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. "Słoneczko" zostało wyróżnione certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Przedszkola dobrze przygotowującego do szkoły” oraz "Przedszkola w Ruchu". Pracujący w nim nauczyciele stosują aktywizujące, pobudzające kreatywność oraz nowatorskie formy i metody pracy. Placówka promuje działania prozdrowotne, zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, programy własne oraz projekty edukacyjne. Ponadto placówka poszerza swoją ofertę edukacyjną organizując bezpłatne zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Dla dzieci potrzebujących wsparcia organizowane są zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne (prowadzone przez pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga) i zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Wszystkie dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego, zajęciach tanecznych, rytmicznych, natomiast dzieci 6.letnie mogą brać udział również w zajęciach Karate. Dla uzdolnionych 5.-6.latków organizowane są warsztaty plastyczne oraz teatralne. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. Jako partnerzy współdecydują o przebiegu procesów edukacyjno-wychowawczych. Zatrudnione w placówce osoby stanowią zgrany zespół. Są to ludzie kreatywni, chętni do pracy, przejawiający twórcze podejście do swoich obowiązków. W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6