Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Przedszkoli w Gminie Jawor

Oferta jednostki

Przedszkole Publiczne nr 4

ul. Fryderyka Chopina 10, 59-400 Jawor

tel. (76) 870 24 42

e-mail: przedszkole4jawor@poczta.onet.pl

WWW: http://www.pp4jawor.pl

imię i nazwisko dyrektora: Justyna Damjan

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
6-latki Skrzaty Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
6 latki Wiewióreczki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
5 -latki Muchomorki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
4-latki Kolorowe nutki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
3-latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
5-latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
6-latki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Monitoring:
Tak

Opis jednostki

Opis:Przedszkole Publiczne Nr 4 mieści się w zabytkowym
budynku przy Chopina 10. Ma też swój Oddział Zamiejscowy w nowoczesnym budynku
przy ulicy Dmowskiego 5. Oba są ogrodzone                            i zagospodarowane pod kątem potrzeb i
możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, co zapewnia im możliwość aktywności na
świeżym powietrzu. Głównym celem placówki jest wsparcie indywidualnych potrzeb
edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków. W placówce
wspiera się indywidualne potrzeby dziecka m. in. poprzez: prowadzenie zajęć z
terapii logopedycznej, współprace ze specjalistami z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz realizowanie dodatkowych zajęć
edukacyjnych dla dzieci zdolnych i mających trudności. Przedszkole jest otwarte
na potrzeby wychowanków i ich rodziców, kształtuje postawy twórcze, rozwija u
dzieci umiejętność kreatywnego myślenia oraz wyposaża je w wiedzę i kompetencje
niezbędne do dalszej edukacji.Historia :Przedszkole funkcjonuje od 1975 roku. Od 2019 roku
kieruje nim pani mgr Justyna DamjanKoła zainteresowań:
 • j.
  angielski

 • rytmika

 • religia

 • logopedia

 • zajęcia
  teatralne

 • zajęcia
  rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

 • pomoc
  psychologiczno-pedagogiczna

 • zajęcia
  korekcyjno-kompensacyjne

 • sensoplastykaKontakty zagraniczne:„Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji
przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”Rozwijanie transgranicznej komunikacji i współpracy na
obszarze wsparcia poprzez edukację interkulturową i językową w wychowaniu
przedszkolnym.Podwyższenie kompetencji personelu pedagogicznego w
przedszkolach na obszarze wsparcia             w zakresie języka sąsiada, kultury i
realioznawstwa oraz metodyki wczesnego nauczania języków obcychPodwyższenie świadomości lokalnej społeczności o
specyficznych potencjałach wczesnej edukacji interkulturowej na obszarze
wsparcia oraz wzmocnienie transgranicznej wymiany doświadczeń.Uwrażliwienie dzieci przedszkolnych na język i kulturę
kraju sąsiada oraz wsparcie transgranicznej współpracy przedszkoli na obszarze
wsparcia.?„Dom w poezji ,muzyce ,malarstwie” -  eTwinning jest to łączenie i współpraca szkół
i przedszkoli      w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie
szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który
promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w
szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we
współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i
materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości
oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.Osiągnięcia:·        
Krajowa Odznaka Jakości eTwinning·        
Europejska Odznaka Jakości eTwinning·        
Certyfikat: Ekoszkoła·        
Certyfikat: Szkoła wspierająca uzdolnienia·        
Zielony certyfikat - Fundacja Ośrodka
Edukacji  Ekologicznej·        
Zielona Flaga w ramach projektu :
"Aktywna edukacja ekologiczna na zielonych szlakach ". Zajęcia dodatkowe:j. angielskirytmikareligialogopediazajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społecznepomoc psychologiczno-pedagogicznazajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6