Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca opis postępowania

05.05.2023

Szanowni Państwo!

W dniu 8.05.2023 r. rozpocznie się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie, której prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli i grup, w których pozostały wolne miejsca. Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej.

Rodzice, którzy wcześniej zakładali konto w systemie wykorzystują zakładkę ZALOGUJ SIĘ i wpisują pesel dziecka oraz hasło, które sobie wcześniej nadali. Rodzice, którzy nie uczestniczyli wcześniej w naborze wykorzystują zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ. Cała procedura składania i rozpatrywania wniosków jest taka jak w rekrutacji właściwej. Rodzice składają wnioski do 15.05.2023 r. do godz. 14.30.