Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Szanowni Państwo!

27.07.2017

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 została zakończona. Zapraszamy za rok.

Szanowni Państwo

23.05.2017

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej: 25.05.2017r. – 01.06.2017r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający - przyjmowanie podań przez placówki 14.06.2017r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych 14.06.2017r. – 21.06.2017r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły 23.06.2017r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek. Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca: - Przedszkole Samorządowe nr 5 - Przedszkole Samorządowe nr 6 - Przedszkole Samorządowe nr 16 - Przedszkole Samorządowe nr 19 - Przedszkole Samorządowe nr 21 - Przedszkole Samorządowe nr 25 - Przedszkole Samorządowe nr 26 - Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 - Przedszkole Samorządowe nr 29 - Przedszkole Samorządowe nr 32 - Przedszkole Samorządowe nr 33 - Przedszkole Samorządowe nr 35 - Przedszkole Samorządowe nr 39 - Przedszkole Samorządowe nr 42 - Przedszkole Samorządowe nr 43 - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 2 - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 8 - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 5 (ZSO28) - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 9 (ZSO26) - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 18 - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 19 - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 22 (ZSO10) - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 23 (ZSO11) - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 24 (ZSO12) - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 25 - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 28 - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 31 (ZSO15) - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 32 (ZSO16) - Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 33 Wnioski w rekrutacji uzupełniającej można składać do trzech wybranych placówek. W dniach od 1 do 19 czerwca 2017r. do godz. 15:00 prowadzona będzie rekrutacja do nowych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 (Kielce, ul. Krzemionkowa 1) oraz przy Szkole Podstawowej nr 34 (Kielce, ul. Naruszewicza 16). Przy Szkole Podstawowej nr 31 zostaną utworzone 4 oddziały po 20 dzieci natomiast przy Szkole Podstawowej nr 34- 4 oddziały po 25 dzieci. W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat. Wnioski i oświadczenia należy składać w szkołach. Zarówno rekrutacja dodatkowe do placówek, w których są jeszcze wolne miejsca, jak i rekrutacja do nowopowstałych oddziałów prowadzona będzie według następujących kryteriów i zasad.

Szanowni Państwo

13.04.2017

Jeśli zapoznaliście się już dokładnie z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego oraz dokonaliście wyboru placówek i grup przedszkolnych możecie przystąpić do rejestracji dziecka w systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ 2. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. Następnie należy wybrać przycisk DALEJ i Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę i grupę. Lista powinna zawierać tylko takie placówki, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostka najbardziej preferowana. Lista może zawierać max 3 jednostki. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ 3. W ostatnich polach system nadaje login oraz należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków, w tym jeden specjalny). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ 4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ 5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Formularz zgłoszenia dziecka. Po podpisaniu Formularza, należy dostarczyć go każdej wybranej placówki. Placówki porównają dane zawarte w Formularzu z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można dokonać żadnej zmiany danych w zgłoszeniu, również nie będzie możliwości wydrukowania formularza. Proszę pamiętać o tym, że w systemie może funkcjonować tylko jedno konto odpowiadające danemu PESEL-owi dziecka.

Szanowni Pańswto

13.04.2017

Przypominamy, że wydrukowany wniosek należy dostarczyć do KAŻDEJ z wybranych przez Państwa placówek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 25.04.2017r. do godziny 15:00.

Szanowni Państwo!

10.04.2017

Witamy w systemie wspierającym nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce. Logowanie się w systemie będzie możliwe od 13 do 25 kwietnia 2017r. do godz. 15:00. W tym terminie trzeba zalogować się s systemie, wydrukować wniosek i zanieść do KAŻDEJ z wybranych placówek (można wybrać maksymalnie 3 placówki). Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po systemie (w zakładce PLIKI DO POBRANIA), w którym szczegółowo opisano poruszanie się w systemie elektronicznej rekrutacji.Szczególnie ważne jest to, abyście Państwo zapoznali się z terminami oraz zasadami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego (w zakładce ZASADY NABORU). Przed dokonaniem wyboru placówek i oddziałów prosimy o zapoznanie się ze szczegółową ofertą przedszkoli i szkół podstawowych, w których będą funkcjonować oddziały przedszkolne (w zakładce OFERTA).