• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Szanowni Państwo!
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:
25.05.2017r. – 01.06.2017r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający - przyjmowanie podań przez placówki
14.06.2017r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych
14.06.2017r. – 21.06.2017r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły
23.06.2017r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.
Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca:
- Przedszkole Samorządowe nr 5
- Przedszkole Samorządowe nr 6
- Przedszkole Samorządowe nr 16
- Przedszkole Samorządowe nr 19
- Przedszkole Samorządowe nr 21
- Przedszkole Samorządowe nr 25
- Przedszkole Samorządowe nr 26
- Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27
- Przedszkole Samorządowe nr 29
- Przedszkole Samorządowe nr 32
- Przedszkole Samorządowe nr 33
- Przedszkole Samorządowe nr 35
- Przedszkole Samorządowe nr 39
- Przedszkole Samorządowe nr 42
- Przedszkole Samorządowe nr 43
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 2
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 8
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 5 (ZSO28)
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 9 (ZSO26)
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 18
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 19
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 22 (ZSO10)
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 23 (ZSO11)
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 24 (ZSO12)
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 25
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 28
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 31 (ZSO15)
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 32 (ZSO16)
- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 33
Wnioski w rekrutacji uzupełniającej można składać do trzech wybranych placówek.

W dniach od 1 do 19 czerwca 2017r. do godz. 15:00 prowadzona będzie rekrutacja do nowych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 (Kielce, ul. Krzemionkowa 1) oraz przy Szkole Podstawowej nr 34 (Kielce, ul. Naruszewicza 16).
Przy Szkole Podstawowej nr 31 zostaną utworzone 4 oddziały po 20 dzieci natomiast przy Szkole Podstawowej nr 34- 4 oddziały po 25 dzieci.
W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat.
Wnioski i oświadczenia należy składać w szkołach.