Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Żłobki

Aktualności

Informacja dotycząca zmiany dokumentowania kryterium zamieszkania dziecka wraz z rodzicem na terenie Gminy Miasta Koszalin

08.03.2018

Rodzice, którzy przystąpią do rekrutacji swoich dzieci do oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie na rok 2018/2019 winni przedłożyć (kryterium obowiązkowe) zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/549/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie następujący dokument tj: • kopię pierwszej strony zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miasta Koszalin opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Miasta Koszalin lub • zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), • w przypadku osób niepodlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego podstawą przyznania punktów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Miasta Koszalin i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego. Jedną z powyższych informacji należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Informacja dotycząca rekrutacji do nowo powstającego oddziału „Jaś i Małgosia” przy ul. Spasowskiego 14

08.03.2018

Informuje się zainteresowanych rodziców o możliwości rekrutacji elektronicznej od 1 września 2018 r. do nowo powstającego oddziału „Jaś i Małgosia” przy ul. Spasowskiego 14. Planowana jest rekrutacja dzieci do dwóch grup wiekowych: od 1,4 m-cy – 2 lata i od 2 lat – 3 lat. Rodzice, którzy są zainteresowani opieką żłobkową w ww oddziale winni złożyć wygenerowaną „Karę Zgłoszenia” oraz potrzebną dokumentację w oddziale „Skrzat” przy ul. Lelewela 12 w terminie od 3 do 16 kwietnia 2018 r. tel. (94) 343-67-67.