• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Drodzy użytkownicy!
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz 8.00
Zapraszamy Zespół VULCAN