Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Ostrołęce

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych rozpocznie się 26 lutego 2024 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 prowadzonych przez Miasto
Ostrołęka.

 Zespół VULCAN