Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Miasto Oświęcim

Szanowni Państwo!

Rekrutacja (składanie "Wniosków") na rok szkolny 2023/2024
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
rozpocznie się 27 lutego 2023 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym składają "Deklarację kontynuacji" bezpośrednio w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza
w terminie: 13 - 20 lutego 2023 roku.


Zapraszamy