Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Miasto Oświęcim



Szanowni Państwo!

 Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została zakończona. 

Zapraszamy w następnym sezonie rekrutacyjnym.