Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola (PDF)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym następującym po roku, w którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne"
Pobierz (0,04 MB)
Oświadczenie o zatrudnienu/nauce (PDF)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Kandydat, którego oboje rodzice/lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/e/studiują/e w trybie dziennym/uczą/y się w trybie dziennym"
Pobierz (0,05 MB)
Oświadczenie o wielodzietności (PDF)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Wielodzietność rodziny kandydata"
Pobierz (0,06 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata (PDF)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie"
Pobierz (0,07 MB)
Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka (PDF)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Kandydat uczęszcza do żłobka w roku szkolnym, w którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne"
Pobierz (0,04 MB)
Zasady naboru do przedszkoli w Raciborzu (PDF)
Zasady rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Racibórz
Pobierz (0,07 MB)