Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli

26.01.2023

Zgodnie z terminami znajdującymi się w zakładce Terminy naboru na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie, do placówki pierwszego wyboru, podpisanego Wniosku mają Państwo czas do 17 marca do godz.12.00. W dniu 05 kwietnia o godz. 08.00 zostaną  opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie od 05 kwietnia do 18 kwietnia rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte. W przypadku braku potwierdzenia woli w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zakwalifikowania dziecko zakwalifikowane nie zostanie przyjęte. W dniu 20 kwietnia nastąpi publikacja list przyjętych.