Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo!

Rekrutacja (składanie "Wniosków") na rok szkolny 2024/2025
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
rozpocznie się 26 lutego 2024 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym składają "Deklarację kontynuacji" bezpośrednio w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza
w terminie: 12 lutego - 21 lutego 2024 roku.


Zapraszamy