Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Szanowni Państwo!

11.05.2018

Etap rejestracji kandydatów do przedszkoli w postępowaniu uzupełniającym został zakończony. Dziękujemy za złożenie wniosków. W zakładce "Terminy naboru" określone zastały terminy kolejnych etapów. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli w postępowaniu uzupełniającym nastąpi w dniu 22 maja o godz. 8.00.

Rekrutacja uzupełniająca

02.05.2018

Szanowni Państwo! W dniu 7 maja o godz. 8.00 rozpocznie się etap rejestracji kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej. Postępowanie uzupełniające jest prowadzone na wolne miejsca pozostałe po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Listy dzieci zakwalifikowanych będą opublikowane w dniu 22 maja o godz. 8.00. Potwierdzanie woli będzie miało miejsce do 29 maja do godz. 15.00. Listy dzieci przyjętych zostaną opublikowane w dniu 1 czerwca o godz. 15.00.

Szanowni Państwo!

17.04.2018

W dniu 17 kwietnia o godzinie 8.00 wszystkie przedszkola opublikowały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2018/2019. Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają teraz czas do 24 kwietnia do godziny 15.00 na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane. W dniu 27 kwietnia o godzinie 12.00 przedszkola opublikują listy dzieci przyjętych. Od 7 maja od godziny 8.00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Szanowni Państwo!

23.03.2018

Etap rejestracji kandydatów do przedszkoli został zakończony. Dziękujemy za złożenie wniosków. W zakładce "Terminy naboru" określone zastały terminy kolejnych etapów. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli nastąpi w dniu 17 kwietnia o godz. 8.00.

Informacja na temat ograniczeń liczby wybieranych przedszkoli

14.03.2018

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) rodzice kandydatów biorących udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli mogą dokonywać wyboru do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół. Powyższy przepis dopuszcza możliwość dokonywania wyboru więcej niż trzech przedszkoli publicznych tylko w przypadku gdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dopuści taką możliwość, jednakże Rada Miasta Siedlce nie podejmowała uchwały w przedmiotowym zakresie. Powyższa norma prawna nie ogranicza wyboru rodziców w zakresie liczby wskazywanych przedszkoli niepublicznych.

Szanowni Państwo!

09.03.2018

12 marca o godz. 8.00 rozpocznie się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Podobnie jak w latach ubiegłych, przedszkola, szkoły i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”. System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola publiczne i większą część przedszkoli niepublicznych, a także oddziały przedszkolne w 8 szkołach podstawowych. Pozwoli to Państwu poznać ich ofertę w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. System „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej. W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2018/2019 mogą wziąć udział wszystkie roczniki dzieci. Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem każdej gminy. Jednak w naszym mieście bogata oferta przedszkoli niepublicznych pozwoli także rodzicom dzieci zamieszkałych poza miastem zapisać je do wybranego przedszkola niepublicznego. Podstawą rekrutacji do przedszkoli publicznych jest 7 kryteriów ustawowych opisanych w ustawie Prawo oświatowe oraz 3 kryteria społeczne, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Siedlce. Są one szczegółowo opisane na stronie internetowej naboru: www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl. Jestem przekonany, że wdrożenie w naszym mieście elektronicznego procesu naboru dzieci przyniesie wielostronne korzyści, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski