Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Informacja

25.04.2023

24 kwietnia została opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

W postępowaniu rekrutacyjnym brało udział 865 dzieci. 769 dzieci zostało zakwalifikowanych do przyjęcia. Ostatecznie, po potwierdzeniu woli rodziców, do przedszkoli zostało przyjętych 749 dzieci, w tym 513 do przedszkoli publicznych.  

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektorzy przedszkoli publicznych  poinformują Prezydenta Miasta Siedlce o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W maju Prezydent Miasta wskaże pisemnie wszystkim rodzicom dzieci nieprzyjętych przedszkole publiczne/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, w którym dziecko będzie mogło realizować wychowanie przedszkolne od 1 września 2023 roku.

 W przypadku nieskorzystania ze wskazanego przedszkola, kandydaci będą mogli brać udział w czerwcu w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. Dotyczy to także tych, którzy w ogóle nie brali udziału w procesie rekrutacyjnym. Ofertę przedstawią tylko te przedszkola, które będą dysponować wolnymi miejscami. Wykaz wolnych miejsc będzie dostępny na stronie internetowej naboru.

Witamy w systemie rekrutacji elektronicznej.

25.04.2023

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

 8 marca 2023 r. o godz. 8.00 rozpocznie się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Podobnie, jak w latach ubiegłych, przedszkola, szkoły i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”.

System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola publiczne i większą część przedszkoli niepublicznych, a także oddziały przedszkolne w 5 szkołach podstawowych. Pozwoli to rodzicom poznać ofertę wychowania przedszkolnego w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. System „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami RODO. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w przedszkolach/szkołach podstawowych przez powołaną przez dyrektora komisję rekrutacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wniosek o przyjęcie dziecka należy wypełnić w systemie elektronicznym, wydrukować i po podpisaniu, wraz z oświadczeniami, złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem każdej gminy. W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2023/2024 mogą wziąć udział wszystkie roczniki dzieci. Podstawą rekrutacji do przedszkoli publicznych jest zasada powszechnej dostępności. Oznacza ona, że wszyscy w procesie naboru biorą udział w oparciu o 7 kryteriów ustawowych opisanych w ustawie Prawo oświatowe oraz 3 kryteria społeczne, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Siedlce. W naszym mieście istnieje bogata oferta przedszkoli niepublicznych, która pozwoli także rodzicom dzieci zamieszkałych poza miastem zapisać je do wybranego przedszkola niepublicznego. Jestem przekonany, że wdrożenie elektronicznego procesu naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyniesie wielostronne korzyści, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. 

                                                                                                                                     Andrzej Sitnik

       Prezydent Miasta Siedlce

Komunikat dla rodziców dzieci odroczonych.

25.04.2023

Szanowni Państwo, informujemy, że  rodzice dzieci, które mają powyżej 6 lat i odroczono im rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, biorą udział w procesie rekrutacyjnym do wybranych jednostek posiadających wolne miejsca na rok szkolny 2023/2024. Wniosek,  należy złożyć bezpośrednio w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice nie rejestrują się przez system elektroniczny. Wniosek do systemu elektronicznego jest wprowadzany przez pracowników przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.