• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Karpacka 2, 08-110 SIEDLCE

tel. 25 794 33 77, 25 794 33 76

fax. 25 794 33 79

e-mail: przedszkole27@op.pl

WWW: http://mp27siedlce.pl

imię i nazwisko dyrektora: Anna Malacka

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły Liczba miejsc
3-latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski 30
3-latki integracyjne Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski 10
4-latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski 15
4-latki integracyjne Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski 5
5-latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski 32
5-latki integracyjne Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski 8
5-latki grupa specjalna Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie SpecjalnySpecjalny AngielskiAngielski 4
6-latki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski 33
6-latki integracyjne Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski 7
6-latki grupa specjalna Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie SpecjalnySpecjalny 4

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

W naszym przedszkolu preferujemy model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju
dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Realizujemy podstawę programową wychowanie przedszkolnego, oraz zgłoszone do MKO innowacje pedagogiczne: "W świecie literek. Odimienna metoda nauki czytania wg. Ireny Majchrzak", "Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Straus", oraz "Zabawy i piosenki na bum bum rurkach". W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu będzie funkcjonowało 9 grup: 7 integracyjnych i dwie specjalne. Do grup specjalnych przyjmowane są dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. W grupach integracyjnych razem z dziećmi zdrowymi, bawią się, uczą i zdobywają nowe umiejętności dzieci z następującymi niepełnosprawnościami: niesłyszące, słabosłyszące, niewidzące, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonym. Podstawą do przyjęcia dziecka z niepełnosprawnością do przedszkola jest "Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego" wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: religia, rytmika, język angielski, taniec i zabawy logopedyczne. Jako placówka integracyjna posiadamy dobrze wyposażone gabinety rehabilitacyjne i terapeutyczne. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje zarówno do pracy w placówce wychowania przedszkolnego, jak i do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdej grupie integracyjnej dodatkowo zatrudniony jest nauczyciel wspierający. W przedszkolu pracują specjaliści: psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej i nauczyciel usprawniania ruchowego. 42 pracowników pedagogicznych wspierają 23 osoby personelu administracyjno-obsługowego. Stosowane w przedszkolu metody pracy to: Metoda Dobrego Startu, Metoda aktywności Knillów, Ruch rozwijający W. Sherborn, Edukacja przez ruch D.Dziamskiej, Gimnastyka Kniessów, Metoda opowieści ruchowej Thulina, Trening Umiejętności Społecznych, bajki terapeutyczne, zabawy badawcze, grafomotoryka, Klucz do uczenia i wiele innych.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.mp27siedlce.pl

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6