• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Sokołowska 30, 08-110 SIEDLCE

tel. 25 644 39 31

e-mail: sloneczna1234@interia.pl

imię i nazwisko dyrektora: Monika Polak

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły Liczba miejsc
3-4 latki - Pszczółki Dzieci młodsze niż 3 lataDzieci młodsze niż 3 lata Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie 25
4-5 latki - Motylki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski 25

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Niepubliczna z uprawnieniami publicznej
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:00
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Nie
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole „Słoneczna Dolina” mieści się na parterze czteropiętrowego bloku mieszkalnego. Oddalone jest od ruchliwych miejskich ulic, otoczone szerokim pasem zieleni. Ma do dyspozycji ogrodzony plac zabaw. Sale zajęć i pozostałe pomieszczenia przedszkolne są funkcjonalne i estetycznie urządzone – dostosowane do potrzeb dzieci. Placówka w bardzo dobrym stopniu wyposażona jest w zabawki, pomoce dydaktyczne, książki oraz sprzęt audiowizualny. Zabawki dostosowane są do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W salach zabaw funkcjonują kąciki tematyczne, edukacyjne i kąciki zainteresowań.
Przedszkole tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, zapewnia bezpieczeństwo, opiekę, wychowanie oraz edukację na wysokim poziomie. W placówce znane są i przestrzegane prawa dziecka. Wychowankom zapewnia się ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
Dzieci w „Słonecznej Dolinie” angażowane są do wykonywania prac na rzecz grupy i placówki co sprzyja kształtowaniu u nich poczucia obowiązku, szacunku do pracy własnej i innych. W przedszkolu dzieci osiągają sukcesy adekwatne do swego potencjału rozwojowego.
Nauczyciele doskonale znają potrzeby swoich wychowanków, aktywnie współpracują z rodzicami w ich zaspakajaniu. Tworzą klimat budowania u dzieci zaufania do siebie, do własnych możliwości, dostarczają im stymulujących przeżyć, uczą wytrwałości w dążeniu do celu, radości z własnych dokonań.
Zatrudnieni w placówce specjaliści – pedagog-terapeuta, logopeda, neurologopeda, surdologopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rehabilitant ruchowy, terapeuta Integracji Sensorycznej – świadczą wszechstronną pomoc dzieciom, ich rodzicom, oraz prowadzą zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (na podstawie opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
Praca w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczna Dolina” opiera się na sentencji:
„Miej miłość w sercu. Patrz , oceniaj, karz, nagradzaj – wychowuj sercem!”

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4