• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach

ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce

tel. 25 753 30 84

fax. 25 755 62 25

e-mail: sekretariat@kspig.pl

WWW: http://www.kspig.pl/kontakt

imię i nazwisko dyrektora: Marcin Olek

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły Liczba miejsc
6-latki oddział przedszkolny Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka podstawowa z wyżywieniemOpieka podstawowa z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie 20

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Niepubliczna z uprawnieniami publicznej
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
07:00 - 17:00
Możliwość wyżywienia:
Katering
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich.

Została założone i jest prowadzona przez Diecezję Siedlecką przy wsparciu Fundacji Nasza Szkoła. Szkoła działa w oparciu o zasadę, iż pierwszym wychowawcą są rodzice. Oni kształtują system wartości dziecka, są pierwszymi nauczycielami i świadkami wiary.

3. Najważniejsze cele, jakie stawia sobie szkoła to:
a) zapewnienie wysokiego poziomu nauczania
b) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości ewangelicznych, w oparciu o zasady personalizmu, nauczania społecznego Kościoła
c) formacja chrześcijańska,
d) personalizacja procesu nauczania i wychowania
e) podejmowanie działań wspierających rodziny uczniów
f) stworzenie przyjaznej, rodzinnej atmosfery w szkołach
g) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej, nowoczesnych pomocy naukowych
h) obecność dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej
i) budzenie ducha odpowiedzialności za Kościół i Polskę, wychowanie w duchu wartości patriotycznych

4. Szkoła zakładaa ścisłą współpracę dzieci, nauczycieli i rodziców w zakresie działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i formacyjnych.

5. Sposoby, przy pomocy których chcemy osiągnąć zamierzone cele:
a) klasy do 18 uczniów
b) refundacja czesnego, programy wspierające, stypendialne
a) wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli i wychowawców
b) wsparcie ze strony psychologa, pedagoga, logopedy i pielęgniarki
c) spójne ze statutami szkoły programy: wychowawczy, profilaktyki, formacyjny – konsultowane z rodzicami, uczniami, aktualizowane w zależności od potrzeb i nowych wyzwań
d) stworzenie dla każdego z uczniów tzw. profilu ucznia, dzięki któremu proces nauczania i wychowania będzie dostosowany precyzyjnie do potrzeb, wynikający z jego rozwoju, pomocny w diagnozowaniu braków i rozwijaniu talentów
e) realizacja programu SZKOŁA Z DUSZĄ, mającego charakter stałej formacji nauczycieli, uczniów i ich rodzin
f) szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
g) udział uczniów szkół w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach, zielonych i białych szkołach; realizacja projektów edukacyjnych
h) zajęcia wyrównawcze i indywidualne konsultacje nauczycieli z uczniami wybitnie zdolnymi
i) profesjonalne wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, gabinetów pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki, biofeedback
j) szkoła z parkingiem, placem zabaw, otoczona zielenią
k) autobus szkolny, dowożący rano do szkoły dzieci i młodzież
l) stołówka szkolna
m) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

6. Szczegółowe zadania, cele działania Katolickiej Szkoły Podstawowej, jak też sposoby ich osiągania, określające precyzyjnie koncepcję ich działania, zawarte są w ich statucie oraz regulaminach.

7. Katolicka Szkoła Podstawowa korzysta z dotacji ze środków Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Pozyskane pieniądze są przeznaczone na dofinansowanie kosztów:
• dojazdu dzieci do szkoły i sali gimnastycznej,
• posiłków,
• mundurków szkolnych,
• wycieczek,
• czesnego.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6