Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy

ul. Poprzeczna 9, 96-500 Sochaczew

tel. 46 862 41 70

fax. 46 862 41 70

e-mail: przedszkolenr3@post.pl

WWW: http://mp3.sochaczew.pl

imię i nazwisko dyrektora: Krystyna Stańkowska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
6 latki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
5 latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
4 latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
3 latki Dzieci młodsze niż 3 lataDzieci młodsze niż 3 lata Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy położone jest przy ulicy Poprzecznej 9. Mieści się w piętrowym, wolnostojącym budynku, z dala od głównych arterii komunikacyjnych w otoczeniu ogrodu. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dodatkowe oddziały dla dzieci starszych zlokalizowane są w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Staszica 106.
Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku. Mogą wystąpić grupy mieszane. Liczba dzieci w oddziałach nie przekracza 25. W grupach 3 i 4-letnich dzieci leżakują. Opiekę nad dziećmi w każdym oddziale sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W grupie dzieci 3-letnich, pracę nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela. Przedszkole organizuje działania edukacyjne w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
Czas pracy przedszkola dla wszystkich oddziałów wynosi 10,5 godziny dziennie. Bezpłatna realizacja podstawy programowej trwa w godzinach 7.30-12.30. Godziny wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę: 6.30-7.30, 12.30-13.30, 13.30-14.30, 14.30-15.30, 15.30-17.00. Świadczenia przedszkola dla dzieci 3, 4, 5-letnich przekraczające 5-godzinny czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, są odpłatne w wysokości 1,00 złoty za każdą rozpoczętą godzinę. Świadczenia przedszkola dla dzieci 6-letnich dotyczące pobytu są bezpłatne. Rodzice dzieci 6-letnich wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dziecko z wyżywienia w placówce. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalona jest jako iloczyn: stawki godzinowej (1,00 złotych), liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza bezpłatną podstawę programową oraz liczby dni pobytu dziecka w miesiącu. Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 7,00 złotych (śniadanie -1,50 zł, obiad - 4,00 zł, podwieczorek - 1,50 zł). W przedszkolu (budynek główny) znajduje się 5 sal dydaktycznych, przy każdej z sal znajduje się łazienka z bezpośrednim wejściem. Zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt na placu zabaw dostosowane są do wieku rozwojowego dzieci.
Dla oddziałów z dziećmi 5 i 6 letnimi zlokalizowanych w siedzibie filii - szkoła wydzieliła przestrzeń. Dzieci mogą korzystać tu z czytelni, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, rozległego terenu wokół szkoły i placu zabaw.
Nasze przedszkole tworzy optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci. Mamy nadzieję, że i Ty do nich dołączysz i będziesz z nami dzielił nasze radości i smuteczki dnia codziennego. Więcej na temat Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie znajduje się na stronie internetowej placówki pod adresem: mp3.sochaczew.pl

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6