Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Fryderyka Chopina

ul. Fryderyka Chopina 99, 96-500 Sochaczew

tel. 46863-37-77

fax. 046 8633777

e-mail: sp7.sochaczew@wp.pl

WWW: http://sp7.sochaczew.pl

imię i nazwisko dyrektora: Zbigniew Pakuła

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
5 i 6 latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka podstawowa bez wyżywieniaOpieka podstawowa bez wyżywienia AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
07:45 - 12:45
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina znajduje się przy ulicy Fryderyka Chopina 99.
Obecnie szkoła liczy 509 uczniów w 24 oddziałach.
Do nauki wykorzystywanych jest 24 sal lekcyjnych, 2 sale gimnastyczne , 2 pracownie komputerowe, centrum multimedialne, świetlica, biblioteka i czytelnia. Na terenie szkoły znajduje się plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz boisko trawiaste z bieżnią okólną. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015), które objęte są obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016), które przyjmowane są zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Do klasy I przyjmowane będą również dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku dysponowania wolnymi miejscami (nabór uzupełniający w m-cu sierpniu). Uczniowie klasy I będą mogli korzystać ze świetlicy szkolnej. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie za odpłatnością przez rodzica lub opiekuna prawnego. W klasie pierwszej i oddziale przedszkolnym dzieci będą uczyć się języka angielskiego.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2