• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Miasto Starachowice

Aktualności

#4 POTWIERDZANIE WOLI - po ogłoszeniu wyników kwalifikacji !!!

29.03.2021

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (listy dzieci zakwalifikowanych/dzieci niezakwalifikowanych) można sprawdzić zarówno w systemie elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się jak i na listach wywieszonych na przedszkolach.

UWAGA!!! Przypominamy, aby po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, POTWIERDZILI PAŃSTWO WOLĘ uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia (od 8 kwietnia 2021 r. od godz. 8:00 do 23 kwietnia 2021 r. do godz.15:00)

UWAGA!!! Niezłożenie ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.