• Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór przedszkola miejskie

Aktualności

Witamy w systemie rekrutacji elektronicznej do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i "zerowych" w szkołach podstawowych.

23.02.2021

Wypełniając wniosek należy wskazać w nim trzy wybrane przez siebie jednostki, określając kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

1. We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 100 pkt;
 • dziecko z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

- dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt;

·         -rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15 pkt;

·        - zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt;

·        - dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.


     Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w jednostkach oświatowych 22 marca br. Do 26 marca należy potwierdzić swoją decyzję o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 29 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.