• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór przedszkola M.Tarnów


Szanowni Rodzice!

Zgodnie z harmonogramem wyniki postępowania rekrutacyjnego (listy zakwalifikowanych)
zostaną ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.
Będzie je można sprawdzić zarówno w systemie elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się jak i na listach wywieszonych na przedszkolach.

* * *
Przypominamy, aby po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, potwierdzili Państwo wolę uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane (od 24 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 do 28 kwietnia 2019 r. do godz.15:00)

UWAGA! Niezłożenie ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.


Zespół VULCAN