Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Włocławek

Aktualności

Zakończenie rektutacji elektronicznej

12.04.2022

Szanowni Państwo,
dziękujemy za skorzystanie z elektronicznego systemu naboru.
Nabór elektroniczny do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych został zakończony.
Nabór uzupełniający zgodnie z terminarzem na wolne miejsca w placówkach prowadzony jest wyłącznie w wersji papierowej.
W plikach do pobrania znajdują się formularze, które po wypełnieniu można dostarczyć do wybranej placówki w której znajdują się jeszcze wolne miejsca.