• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
27.03.2017 08:00 Przygotowanie wdrożenia
20.04.2017 09:00 05.05.2017 15:00 Publikacja oferty
20.04.2017 09:00 05.05.2017 15:00 Rejestracja kandydatów
16.05.2017 12:00 23.05.2017 14:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Potwierdzanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolenego od 17 maja 2017 r. godz 8:00
24.05.2017 12:00 Publikacja list przyjętych
29.05.2017 09:00 18.08.2017 14:00 Rekrutacja uzupełniająca
Złożenie wniosku w rekrutacji uzupełniającej w formie papierowej od 8 czerwca do 1 sierpnia 2017 r.