• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w SP w Wyszkowie

Oferta jednostki

Przedszkole nr 1 w Wyszkowie

ul. Prosta 7a, 07-202 Wyszków

tel. 29 7424862

e-mail: p1@wyszkow.eu

WWW: http://jedyneczka.info

imię i nazwisko dyrektora: Katarzyna Sadkowska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
4 latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
5 latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
6 latki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 18:00
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Godziny pracy świetlicy:
-
Pracuje na zmiany:
-
Psycholog:
Nie

Opis jednostki

Siedziba Przedszkola nr 1 znajduje się w Wyszkowie przy ulicy Prostej 7a.
Organem prowadzącym jest Gmina Wyszków.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zajęcia dodatkowe:
Na terenie przedszkola organizowane są zajęcia dodatkowe:
1. Język angielski
2. Zajęcia rytmiczno-taneczne 

3. Religia
4. Zajęcia plastyczne
5. Zajęcia logopedyczne

Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1. Dzieci 3-4 letnie: 15-20 minut zajęć.
2. Dzieci 5-6 letnie: 25-30 minut zajęć.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 18.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Czas pracy przedszkola wynosi 11,5 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację Podstawy Programowej. Grupy przedszkolne mogą być mieszane wiekowo. Więcej szczegółów na stronie internetowej pod adresem http://jedyneczka.info

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6