• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
12.02.2018 08:00 23.04.2018 12:00 Publikacja oferty
12.02.2018 08:00 26.02.2018 13:00 Rejestracja kandydatów
02.03.2018 15:00 09.03.2018 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Listy zostaną opublikowane najpóźniej do godziny 15:00
12.03.2018 12:00 Publikacja list przyjętych
26.03.2018 08:00 10.04.2018 13:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
13.04.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Listy zostaną opublikowane najpóźniej do godziny 15:00
23.04.2018 12:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych