• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A

Rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019 została zakończona.
Nie przewiduje się rekrutacji uzupełniającej.