• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Publikacja List przyjętych i nieprzyjętych

04.06.2017

Szanowni Państwo. Rekrutacja do przedszkoli w Mieście Cieszyn z wykorzystaniem elektronicznego systemu na rok szkolny 2017/18 została zakończona. Opublikowano listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Po etapie potwierdzania woli zwolniło się kilka miejsc tj.: Przedszkole nr 1 w Cieszynie – ul. Michejdy 10, Przedszkole nr 4 w Cieszynie – ul. K. Miarki 15, Przedszkole nr 9 w Cieszynie – ul. Bucewicza 25, Przedszkole nr 16 w Cieszynie – ul. Bielska 75, Przedszkole nr 17 w Cieszynie – ul. Frysztacka 161, Przedszkole nr 19 w Cieszynie – ul. Skrajna 5, Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie – ul. Katowicka 68. W plikach DO POBRANIA znajduje się Wniosek do odręcznego wypełnienia z którym należy zgłosić się do wybranego przedszkola w dniach od 5 do 9 maja. Mamy nadzieję, że system okazał się przyjazny w użytkowaniu, pozwolił zaoszczędzić czas i ułatwił zapisanie dziecka do przedszkola. Serdecznie dziękujemy.Zespół VULCAN

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21.05.2017

Szanowni Państwo,W dniu 22 maja zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpiła publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli. Aby sprawdzić do jakiego przedszkola dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić na liście wywieszonej w przedszkolu, do którego złożony był Wniosek o przyjęcie. <b>W dniach od 22 maja do 26 maja do godz. 15.00 należy zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych.Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 31 maja o godz. 8.00.

Zakończenie rejestracji kandydatów

04.05.2017

Szanowni Państwo! Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do przedszkoli na terenie Cieszyna został zakończony. W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb i oferty edukacyjnej. W dniu 22 maja o godz. 8.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie od 22 maja do 26 maja br. rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte.