• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21.05.2017

Szanowni Państwo,W dniu 22 maja zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpiła publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli. Aby sprawdzić do jakiego przedszkola dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić na liście wywieszonej w przedszkolu, do którego złożony był Wniosek o przyjęcie. <b>W dniach od 22 maja do 26 maja do godz. 15.00 należy zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych.Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 31 maja o godz. 8.00.

Zakończenie rejestracji kandydatów

04.05.2017

Szanowni Państwo! Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do przedszkoli na terenie Cieszyna został zakończony. W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb i oferty edukacyjnej. W dniu 22 maja o godz. 8.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie od 22 maja do 26 maja br. rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte.

Publikacja oferty naborowej

19.04.2017

Szanowni Państwo, Witamy w elektronicznym systemie wspomagającym rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Cieszynie. Opisy placówek oraz grup dostępne są w zakładce OFERTA EDUKACYJNA. Najistotniejsze terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce ZASADY I TERMINY. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola mają Państwo czas do 4 maja do godz. 15.00.Rodzice spełniający kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej, powinni wraz z Wnioskiem złożyć odręcznie wypełnione zaświadczenia znajdujące się w plikach DO POBRANIA- format PDF. Dokument można wydrukować w terminie późniejszym po zalogowaniu się do systemu kontem utworzonym we wcześniejszych krokach rejestracji zgłoszenia. Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia.