Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Zakończenie rejestracji kandydatów

27.02.2023

Szanowni Rodzice!

 Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do przedszkoli na terenie Cieszyna został zakończony. W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb i oferty edukacyjnej. W dniu 31 marca 2023 r. o godz. 8:00  zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych jednostek. W okresie  od 31 marca 2023 do 7 kwietnia 2023 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług jednostki, do której dziecko zostanie przyjęte.