Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Rusza Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Rokocinie!!!

01.08.2022

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Rokocinie, dla którego Gmina Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2022/2023, będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

Od 1 sierpnia 2022 r. godz.12:00 rodzice będą mogli wypełnić w elektronicznym systemie wniosek o przyjęcie wyłącznie do nowego przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją do Publicznego Przedszkola w Rokocinie należy składać w sekretariacie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Franciszka Peplińskiego w Rokocinie przy ulicy Parkowej 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 obowiązują kryteria ustawowe – określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz samorządowe określone w uchwale nr XXXIII/399/2021 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Rokocinie prowadzonego przez Gminę Starogard Gdański na rok szkolny 2022/2023:

1)      od 01.08.2022 r. od godz. 12:00 do 05.08.2022 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)      od 08.08.2022 r. od godz. 9:00 do 09.08.2022 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)      10.08.2022 r. o godz. 9:00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)      od 10.08.2022 r. od godz. 10:00 do 17.08.2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia;

5)      18.08.2022 r. o godz. 13:00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Rokocinie prowadzonego przez Gminę Starogard Gdański na rok szkolny 2022/2023:

1)      od 19.08.2022 r. od godz. 9:00 do 24.08.2022 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)      od 25.08.2022 r. od godz. 9:00 do 26.08.2022 r. do godz. 12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)      26.08.2022 r. o godz. 13:00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)      od 26.08.2022 r. od godz. 14:00 do 30.08.2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia;

5)      31.08.2022 r. o godz. 13:00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 UWAGA!!!

Posiadacze Karty Mieszkańca Gminy Starogard Gdański otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji dzieci do przedszkola.

Program gminnej karty mieszkańca skierowany jest do osób zameldowanych lub zamieszkujących na terenie Gminy Starogard Gdański, które rozliczają podatek dochodowy ze wskazaniem Gminy Starogard Gdański, jako miejsca swojego zamieszkania. Osoba uprawniona do otrzymania karty może wnioskować o wydanie karty w imieniu: dzieci do ukończenia 18 roku życia lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.

Do wniosku należy dołączyć:

1)      aktualną fotografię każdej z osób, której dotyczy wniosek. Zdjęcie takie jak do dowodu osobistego, lub legitymacji szkolnej.  Na odwrocie zdjęcia należy zamieścić opis – imię i nazwisko osoby, która jest na zdjęciu.

 

2)      w przypadku osoby rozliczającej podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Starogardzie Gdańskim – kopia pierwszej strony PIT (odpowiednio: PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A), opatrzona prezentatą Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim (pieczątką wpływu) lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) z bieżącego roku podatkowego. Gdy wniosek składany jest w okresie styczeń-marzec danego roku, uprawnienie weryfikowane jest na podstawie deklaracji rozliczenia podatku od osób fizycznych za poprzedni rok rozliczeniowy.

W przypadku elektronicznego składania wniosku poprzez stronę www.mojagminastarogard.pl dokumenty dołącza się w postaci dobrej jakości i czytelnych skanów. 

 

Film instruktażowy oraz poradnik dla rodziców

25.05.2022

Drodzy rodzice!

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

- Poradnik dla rodziców dziecka, które idzie do przedszkola: https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174

- Film dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach: https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU