Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

05.06.2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr OZS/11/2024 Wójta Gminy Starogard Gdański  z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański na rok szkolny 2024/2025 wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański w postępowaniu uzupełniającym będzie można składać od 05.06.2024 r. od godz. 9:00 do 13.06.2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastarogardgdanski/

Nabór uzupełniający będzie prowadzony tylko do placówek, które dysponują wolnymi miejscami po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. 
Niezbędne informacje znajdują się w zakładkach: Zasady naboru, Terminy naboru oraz Pliki do pobrania.