Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola - Zabierzów

Aktualności

Komunikat w sprawie zakończenia rekrutacji do przedszkoli

20.04.2020

Zabierzów 20.04.2020 r.

 

KOMUNIKAT nr 3

 

Szanowni Rodzice,

 

W związku z zakończeniem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zabierzów informuję:

1.      Zgodnie z par. 1 ust. 2 Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów Nr 25/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., z uwagi na brak wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w Gminie Zabierzów nie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

2.      Dzieciom, które zostały zgłoszone do rekrutacji w terminie określonym w w/w Zarządzeniu, a nie zostały przyjęte do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, Wójt Gminy Zabierzów wskaże przedszkole, w którym dziecko od 1 września 2020 r. może realizować wychowanie przedszkolne. Rodzice tych dzieci zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie zgłoszenia się, celem potwierdzenia uczęszczania dziecka do przedszkola wskazanego przez Wójta Gminy.

3.      Jeśli w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym po zakończeniu rekrutacji (po wyznaczeniu miejsc wszystkim dzieciom zgłoszonym do rekrutacji w terminie określonym w Zarządzeniu Wójta) będą wolne miejsca, kandydatów do przedszkola zgłoszonych poza rekrutacją przyjmuje się na podstawie decyzji dyrektora przedszkola/ szkoły.

4.      Przyjmując za cel ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, proszę nadal o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie oraz w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy, z wyjątkiem spraw koniecznych.

5.      W sprawach bieżących, niewymagających osobistego udziału proszę kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szkół lub GZEAS.

Na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl są podane telefony i adresy poczty elektronicznej szkół.

Kontakt do GZEAS: gzeas@zabierzow.org.pl lub tel. 12-285-15-62 wew. 26

 

Janina Wilkosz

Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

 

?

Komunikat w sprawie potwierdzania woli uczęszczania do przedszkola

25.03.2020

Zabierzów 25.03.2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

Szanowni Rodzice,

W związku z przedłużeniem do odwołania zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także dbając  o bezpieczeństwo mieszkańców, proszę o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie oraz w szkołach, przedszkolach, żłobkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie Gminy, z wyjątkiem spraw koniecznych.

W sprawach bieżących niewymagających osobistego udziału, proszę kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jednostek.

REKRUTACJA do przedszkoli i szkół:

Rekrutacja w Gminie Zabierzów przebiega zgodnie z harmonogramem opublikowanym w dniu 29 stycznia 2020 r. w Zarządzeniu Wójta Gminy Zabierzów Nr 25 i 26/2020.

Kolejnym etapem dla rodziców w okresie od 7 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00, jest złożenie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Proszę w związku z tym przesyłać na adres poczty elektronicznej szkół i przedszkoli, potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola, na wzorze dostępnym na stronie elektronicznej rekrutacji VULCAN w wyżej wymienionym okresie.

Potwierdzenie musi być wydrukowane i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych, zeskanowane lub zrobione wyraźne zdjęcie podpisanego potwierdzenia woli, następnie przesłane na adres elektroniczny szkoły/przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane w dniu 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl są podane telefony i adresy poczty elektronicznej szkół.

Kontakt do GZEAS: gzeas@zabierzow.org.pl lub tel. 12-285-15-62

 

Janina Wilkosz

Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

?