Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Informacja Burmistrza Jelcza-Laskowic

07.03.2024

Szanowni Państwo,

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, iż w przypadku zaistnienia braków kadrowych nauczycieli istnieje prawdopodobieństwo zawieszenia zajęć w oddziałach do których przyjęto Państwa dziecko.

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2736) dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

W przypadku gdy przedszkole nie będzie posiadało stanu kadrowego pozwalającego na spełnienie wymogu wskazanego w powyższym przepisie zmuszone będzie do zawieszenia zajęć – stosownie do postanowień § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) – do czasu uzupełnienia liczby zatrudnionych nauczycieli.

 

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

Witamy w elektronicznym systemie rekrutacji

20.02.2024

Szanowni Państwo!

Witamy w elektronicznym systemie wspomagającym rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.  Opisy placówek oraz grup dostępne są w zakładce OFERTA. Ważne terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce Zasady naboru  i Terminy naboru, oraz w Plikach do pobrania. Po zapoznaniu się z ofertą placówek proszę skorzystać z przycisku  ZGŁOŚ KANDYDATURĘ i założyć konto dla kandydata biorącego udział w naborze. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie, do placówki pierwszego wyboru, podpisanego Wniosku mają Państwo czas od 8 do 18 marca. W dniu 21 marca zostaną  opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie od 22 do 26 marca 2024 rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte. W przypadku braku potwierdzenia woli w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zakwalifikowania dziecko zakwalifikowane nie zostanie przyjęte. W dniu 27 marca nastąpi publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Poradniki dla rodziców w rekrutacji elektronicznej do przedszkoli

20.02.2024

Szanowni Państwo!

Witamy w systemie rekrutacji do przedszkoli. Przed rozpoczęciem udziału w rekrutacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótkim filmem instruktażowym, który dostępny jest tutaj:

https://youtu.be/bHsD9wmQ3WI?t=3

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z treścią poradnika dla rodziców dziecka, które idzie do przedszkola

Jak zadbać o dobrą adaptację dziecka w przedszkolu? \ VULCAN

Dodatkowo przypominamy Państwu, że szczegółowy podręcznik użytkownika jest dostępny w zakładce Pomoc.

Życzymy powodzenia w rekrutacji