• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Potwierdzenie woli

13.04.2021

Komunikat o rozpoczynającym się dnia 14 kwietnia 2021 r. etapie rekrutacji potwierdzenia woli uczęszczania do Miejskich Przedszkoli.

Trwa tegoroczna rekrutacja do miejskich przedszkoli. Podobnie jak w poprzednich latach większość działań w tym zakresie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Z uwagi na wyjątkowy czas zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu zaleca się aby rodzic lub prawny opiekun potwierdził wolę korzystania z wychowania przedszkolnego w bez kontaktu z pracownikami placówek przedszkolnych.  Etap rekrutacji dotyczący publikacji list zakwalifikowanych i potwierdzenia woli rozpoczyna się 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 8:00 i trwa do 21 kwietnia 2021 r. do godziny 13:00. Oświadczenie, w którym rodzic potwierdza wolę korzystania z wychowania przedszkolnego i jednocześnie deklaruje w jakim czasie dziecko będzie przebywać w placówce od 01 września 2021 r. należy wypełnić i podpisać
a następnie dostarczyć do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (wrzucić do przygotowanych przez przedszkola skrzynek,
do których wrzucane były wcześniej karty zgłoszenia wraz z załącznikami). Potwierdzenia woli należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do godziny 13:00 dnia 21 kwietnia 2021 r.

Brak potwierdzenia woli poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!!!

Wzór ww. oświadczenia dostępny jest na stronie naborowej, w plikach do pobrania.