Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Komunikat dla rodziców - dotyczy kryteriów!

10.03.2018

Jeśli wśród kryteriów, na które Pan/Pani odpowiadał/a podczas rejestrowania dziecka na witrynie, pojawiły się takie, dla których po wskazaniu odpowiedzi TAK, pod odpowiedzią pojawiły się nazwy jednostek, to konieczne jest zaznaczenie jednostek dla których kryterium to jest spełniane. Np. Jeśli kryterium mówi o tym, że kandydat rekrutuje do jednostki w pobliżu miejsca pracy jednego z rodziców, to po wskazaniu odpowiedzi TAK, konieczne jest wskazanie na liście tej jednostki, do której kryterium to się odnosi. Jeśli kryterium dla którego wskazał/a Pan/Pani odpowiedź TAK odnosi się do więcej niż jednej jednostki wskazanej podczas wyboru preferencji, należy zaznaczyć je trzymając wciśnięty na klawiaturze przycisk CTRL.

Uwaga mieszkańcy Zosina, Pustkowia Kierz., Olendrów, Dziekanii i Białego Młyna

07.03.2018

Szanowni Państwo, mieszkańcy miejscowości: Biały Młyn, Dziekania, Zosin, Pustkowie Kierzeńskie i Olendry. Mieszkańcy powyższych pięciu miejscowości nie odnajdą swojej miejscowości podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego. Jest to związane z błędami w bazie GUS. W związku z tym prosimy rodziców, by wypełniając miejsce zamieszkania dziecka wybierali inną miejscowość w okolicy, a w polu "ulica" wpisali nazwę miejscowości zamieszkania. Za niedogodności przepraszamy

Informacje dla rodziców

28.02.2018

Witamy na stronie elektronicznego systemu wspierającego proces rekrutacji do przedszkoli w Gminie Kępno. Prosimy o zapoznanie się z ofertą placówek, zasadami i terminami rekrutacji zamieszczonymi na tej stronie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ 2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostek i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ 3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ 4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty. 5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie. Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych. Życzymy powodzenie! Miasto i Gmina Kępno