Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

POTWIERDZENIE WOLI

27.03.2020

Szanowni Rodzice

W dniu 01 kwietnia 2020 r. o godz. 8.00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpi publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Celem sprawdzenia, do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu, bądź sprawdzić na stronach internetowych przedszkoli/szkół lub na liście wywieszonej w przedszkolu/szkole, do którego złożony był wniosek o przyjęcie.

Aby dziecko zakwalifikowane do placówki mogło być do niego przyjęte musicie Państwo w dniach od 01 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do 07 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 potwierdzić wolę jego przyjęcia do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane (wzór druku - potwierdzenie woli - znajdziecie Państwo w zakładce - do pobrania).

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID-19 zachęcamy do korzystania z rozwiązań, które daje nam system elektroniczny. Jest również możliwość uzyskania informacji telefonicznej w przedszkolu/szkole.

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki będzie można przesłać e-mailem na adres placówki (skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia), bądź pozostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do placówki. Oryginały tych dokumentów dostarczycie Państwo w terminie późniejszym.

Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych.
Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi 10 kwietnia 2020 r. godz. 8.00.
ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI

17.03.2020

Szanowni  Rodzice

Proces rekrutacji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutacji do przedszkoli na terenie Gminy Knurów na rok szkolny 2020/2021 został zakończony. W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb oferty edukacyjnej . W dniu 01.04.2020 r. o godz. 8:00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie od 01.04.2020 r. od godz. 8:00 do 07.04.2020 r. do godz.15:00, rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostało przyjęte.