• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

22.06.2017

Szanowni Państwo, Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Knurów z wykorzystaniem elektronicznego systemu na rok szkolny 2017/2018 została zakończona. Mamy nadzieję, że system okazał się przyjazny w użytkowaniu, pozwolił zaoszczędzić czas i ułatwił zapisanie dziecka do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego. Serdecznie dziękujemy. Zespół VULCAN

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14.06.2017

Szanowni Państwo! W dniu 14 czerwca zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpiła publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić na liście wywieszonej w przedszkolu, do którego złożony był Wniosek o przyjęcie. W dniach od 14 czerwca do 20 czerwca do godz. 15.00 należy zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.Potwierdzenie woli odbywa się poprzez podpisanie dokumentu przygotowanego przez placówkę (wzór w zakładce DO POBRANIA). Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 22 czerwca o godz. 8.00.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21.05.2017

Szanowni Państwo, Rozpoczął się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie której prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli i grup, w których pozostały wolne miejsca. Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział tylko kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej. Poniżej podajemy skrócony opis postępowania rekrutacyjnego. I. Opis postępowania dla kandydatów, którzy mają już założone konto w elektronicznym systemie (dzieci nie zostały nigdzie przyjęte). Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Następnie należy przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do przedszkola. 2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te grupy, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. 3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 26 maja godz. 15.00 II. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ 2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę ustalić listę preferencji. Będzie można wybrać tylko te grupy, w których są jeszcze wolne miejsca. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ 3. Wypełnić kolejne pola Wniosku. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 26 maja godz. 15

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

18.05.2017

Szanowni Państwo, Zakończył się proces rekrutacji właściwej na terenie Miasta Mysłowice. Zostały opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych. W dniach od 22 maja o godz. 8.00 do 26 maja do godz. 15 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do placówek, które dysponują wolnymi miejscami. Szczegółowy opis postępowania zostanie podany w dniu rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28.04.2017

Szanowni Państwo! W dniu 28 kwietnia zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpiła publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić na liście wywieszonej w przedszkolu, do którego złożony był Wniosek o przyjęcie. W dniach od 28 kwietnia do 15 maja do godz. 15.00 należy zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.Potwierdzenie woli odbywa się poprzez podpisanie dokumentu przygotowanego przez placówkę (wzór w zakładce DO POBRANIA). Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 18 maja o godz. 8.00.

Zakończenie rejestracji kandydatów

10.04.2017

Szanowni Państwo! Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do przedszkoli na terenie Gminy Knurów został zakończony. W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb i oferty edukacyjnej. W dniu 28 kwietnia o godz. 8.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie od 28 kwietnia do 15 maja br. rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte.

Publikacja oferty naborowej

25.03.2017

Szanowni Państwo. Witamy w elektronicznym systemie wspomagającym rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Knurowie. Opisy placówek oraz grup dostępne są w zakładce OFERTA EDUKACYJNA. Najistotniejsze terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce ZASADY I TERMINY. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola mają Państwo czas do 10 KWIETNIA do godz. 15.00. Rodzice dzieci z orzeczeniami proszeni są o zgłoszenie się do wybranego przedszkola i wypełnienie Wniosku w formie papierowej. Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia