Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole nr 7

ul. dr. Floriana Ogana 2, 44-190 Knurów

tel. 322352783

e-mail: mp7@knurow.edu.pl

WWW: http://www.mp7.knurow.pl

imię i nazwisko dyrektora: Grażyna Misztalewska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
5 latki Dąbrowskiego Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
3 latki Dąbrowskiego Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
5 latki Ogana Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
3 latki Ogana Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
4 latki Dąbrowskiego Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
4 latki Ogana Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 16:30
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie jest zlokalizowane w tzw. dzielnicy "starego Knurowa". Od 1 września
2011 roku mieści się w dwóch budynkach. Pierwszy umiejscowiony jest przy ul.Ogana (czynny 6.00 do 16.30)i mieści pięć oddziałów
przedszkolnych, natomiast drugi znajduje się przy ul. Dąbrowskiego(czynny 6:30 do 16.00), gdzie znajdują się 3 oddziały.
Aby zobaczyć przedszkole zapraszamy do placówki bądź do odwiedzenia naszej strony: www.mp7.knurow.pl lub www.przedszkole.knurow.pl
 Rodzicom oferujemy wspieranie działań wychowawczych,
fachową opiekę dla dzieci w czasie godzin ich pracy,
pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach,zachowaniach i rozwoju dziecka,udział w spotkaniach otwartych prezentujących postępy dzieci, Realizujemy własny program wychowawczy stworzony i udoskonalany we współpracy z rodzicami, który ma na celu wspólną refleksję nad tym co ważne i dobre co rozwija możliwości nasze i dzieci a także wpływa na zachowania i sposób życia .

Nasza oferta edukacyjna jest wzbogacona o innowacje pedagogiczne , które świadczą o tym ,ze nasze przedszkole uczestniczy w tworzeniu zmian społecznych i promuje ideę  uczenia się przez całe życie . W bieżącym roku szkolnym realizujemy 4 nowatorskie rozwiązania programowe mające na celu zapewnienie dzieciom wzbogacania wiedzy i rozwijanie umiejętności w zindywidualizowany dla nich sposób

Podejmujemy szeroką współpracę rozwijając potencjał edukacyjny placówki : w bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy  podziękowania od FRSE (fundacja zarządzająca europejskimi programami i projektami)- gdzie nasze działania otrzymały Krajową  Odznakę Jakości. Także nasze prace  w Europejskim Tygodniu Kodowania w roku 2022 zasługiwały na nagrodę i gratulacje otrzymane od Sekretarza Stanu w Kancelarii Rady Ministrów. W roku szkolnym 2022/23 współpracowaliśmy z UNICEF Polska i otrzymaliśmy dyplom za zaangażowanie w działania promujące temat praw dziecka.

 W całokształcie swojej pracy przedszkole na pierwszym miejscu stawia na dziecko oraz planowanie działań tak,
aby każde mogło rozwijać się harmonijnie i na miarę swoich indywidualnych możliwości. W szczególności zwraca się uwagę na wszechstronny rozwój przedszkolaków poprzez realizację następujących zadań przedszkola, które :
1) zapewnienia dzieciom przyjazne i zdrowe środowisko ,
2) rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci , troszczy się o zapewnienie im równych szans , umacnianie wiary we własne siły i w możliwość osiągania sukcesów,
3) stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków , do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie ,
4) stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci , uczyć odróżniania dobra od zła ,
5) kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska , rozumienia prostych zjawisk przyrody , rozwija ciekawość , zapoznaje z otoczeniem przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznym dziecka ,
6) pobudza i zachęca dzieci do wyrażania swoich uczuć , do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi ,
7) rozwija wrażliwość estetyczną , wyobraźnię i fantazję dzieci , uczy ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej ,
8) tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci , uczy bezpiecznych i pro zdrowotnych zachowań .
 Przedszkole wyróżnia się bogatą ofertą zajęć dodatkowych bezpłatnych, dostępnych dla wszystkich dzieci.
Wszystkie dzieci korzystają z zajęć  j.angielskiego. Ponadto przedszkole oferuje zajęcia plastyczne
odrębnie dla starszych i młodszych przedszkolaków,  kółko szachowe , kółko matematyczne , zajęcia z kodowania..
 W naszym  przedszkolu dba się również o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizację zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno –
kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne rewalidacyjnych   i gimnastyki korekcyjnej.
 Zatrudniamy logopedę , psychologa i pedagoga specjalnego.

 Miejskie Przedszkole nr 7 prężnie działa na rzecz środowiska lokalnego, czynnie włączając całą społeczność lokalną w wiele akcji charytatywnych, społecznych
i ekologicznych m.in.: "Szlachetna paczka", "Dzień dawcy szpiku kostnego"Realizujemy wiele programów , akcji , kampanii społecznych i edukacyjnych , które maja za zadanie zaakcentować ważne tematy i zjawiska dla naszego środowiska przedszkolnego a przede wszystkim dla dzieci i rodziców.

Celebrujmy wydarzenia bliskie dzieciom a zarazem niestandardowe w życiu przedszkola typu Dzień Pizzy , Dzień Kota, Dzień Dobrych Uczynków , Dzień Drzewa i wiele innych .  Wyjeżdżamy na wycieczki .Dzieci mają możliwość wyjść do kina i teatru.
 Nie zapominamy także o radosnej integracji razem z dzieckiem i jego rodziną :obchodzimy imprezy okolicznościowe , różnorakie uroczystości , celebrujemy ważne wydarzenia i święta.
Corocznie spotykamy się na festynach rodzinnych gdzie całe rodziny aktywnie i atrakcyjnie spędzają wolny czas wcześniej wspólnie angażując się w to przedsięwzięcie.

Głos rodziców jest dla nas b.ważny wspólnie podejmujemy się wielu
inicjatyw na rzecz dzieci  i dalszego środowiska wykorzystując  fakt
zaangażowania rodziców naszych przedszkolaków   w kwestie społeczne                                                          i
edukacyjne.


Zdjęcia jednostki