Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Przedszkoli w Gminie Krapkowice

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
06.03.2023 08:00 24.03.2023 15:00 Publikacja oferty
Publikacja oferty
06.03.2023 08:00 24.03.2023 15:00 Rejestracja kandydatów
Logowanie do systemu/zakładanie konta/wybór przedszkoli/dostarczenie wniosku do przedszkola I wyboru
18.04.2023 12:00 19.04.2023 07:00 Publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
19.04.2023 08:00 25.04.2023 15:00 Potwierdzanie woli
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka w przedszkolu zakwalifikowania
28.04.2023 12:00 12.05.2023 15:00 Publikacja list przyjętych
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych
01.08.2023 08:00 07.08.2023 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Rekrutacja uzupełniająca-wybór przedszkoli i złożenie wniosku w przedszkolu I wyboru
11.08.2023 12:00 14.08.2023 07:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Rekrutacja uzupełniająca-publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
14.08.2023 08:00 18.08.2023 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
Rekrutacja uzupełniajaca-potwierdzenie woli uczęszczania w przedszkolu zakwalifikowania
22.08.2023 12:00 31.08.2023 00:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Rekrutacja uzupełniająca-publikacja list przyjętych i nieprzyjętych