Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Przedszkoli w Gminie Krapkowice

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego i przyjęć innym trybem wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
11.03.2024 08:00 29.03.2024 15:00 Publikacja oferty
Publikacja oferty
11.03.2024 08:00 29.03.2024 15:00 Rejestracja kandydatów
Logowanie do systemu/zakładanie konta/wybór przedszkoli/dostarczenie wniosku do przedszkola I wyboru
23.04.2024 12:00 24.04.2024 07:00 Publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
24.04.2024 08:00 29.04.2024 15:00 Potwierdzanie woli
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka w przedszkolu zakwalifikowania
30.04.2024 12:00 06.05.2024 08:00 Publikacja list przyjętych
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych
06.05.2024 09:00 19.06.2024 15:00 Wskazywanie przez JST miejsc dla kandydatów nieprzyjętych
Wskazywanie miejsc dzieciom nieprzyjętym
05.08.2024 08:00 09.08.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Rekrutacja uzupełniająca-wybór przedszkoli i złożenie wniosku w przedszkolu I wyboru
19.08.2024 12:00 20.08.2024 07:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Rekrutacja uzupełniająca-publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
20.08.2024 08:00 27.08.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
Rekrutacja uzupełniajaca-potwierdzenie woli uczęszczania w przedszkolu zakwalifikowania
28.08.2024 12:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Rekrutacja uzupełniająca-publikacja list przyjętych i nieprzyjętych