Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

08.06.2020

Rekrutacja uzupełniająca   odbędzie się w terminie od  9.06.2019 r.  godz. 8:00  do 15.06.2020 r. godz. 15:00 z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Rekrutacja będzie prowadzona  do placówek, które dysponują wolnymi  miejscami. Wolne miejsca pozostały w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i do tych oddziałów będzie prowadzona rekrutacja, tj. do  oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 4 i Nr 10.

 

Rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka do placówki,  która dysponuje wolnymi miejscami, powinien złożyć w  terminie od  9.06.2019 r.  godz. 8:00  do 15.06.2020 r. godz. 15:00. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Legnica. 

 

W celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia dziecka należy wypełnić na stronie www.legnica.przedszkola.vnabor.pl ,w kolejnych pięciu krokach, informacje niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Następnie proszę wydrukować Wniosek
i dostarczyć go do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji
(tzw. przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru). Do Wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Zmiany w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

19.03.2020


Określa się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2020/2021:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6.03-17.04

09.06-15.06

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

07.05.

02.07

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

07.05-08.05

02.07-03.07

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.05

06.07