Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Zmiany w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

19.03.2020


Określa się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2020/2021:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6.03-17.04

09.06-15.06

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

07.05.

02.07

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

07.05-08.05

02.07-03.07

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.05

06.07


Informacja dla rodziców

19.03.2020

Szanowni Rodzice,   

w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące trwającej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informujemy, że na chwilę obecną terminy  postępowania rekrutacyjnego - nie ulegają zmianie. Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać do 27 marca 2020 r.

 

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy dodatkowe rozwiązania w rekrutacji, które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się.  

 

Mając na uwadze trudności związane ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w załączniku nr 1 do  uchwały nr XVI/230/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 stycznia 2020 r., dopuszcza się  możliwość złożenia oświadczeń o późniejszym dostarczeniu obowiązkowych dokumentów. Dotyczy to: zaświadczeń  o zatrudnieniu, zaświadczeń od lekarza o odbyciu obowiązkowych szczepień, zaświadczeń ze szkoły o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki, do której o przyjęcie ubiega się kandydat.

 

Ponadto mogą Państwo skorzystać z dwóch form składania wniosków:

1) wysłanie skanu lub zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek/szkół  dostępne są  na stronach przedszkoli/szkół lub na stronie Urzędu Miasta Legnicy - portal.legnica.eu. Po ustaniu zagrożenia oryginały dokumentów należy dostarczyć do przedszkola.

2)      dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli zostały wystawione skrzynki, do których rodzice mogą wrzucać wnioski w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na maila. Obok skrzynek dostępne będą również druki wniosków do wypełnienia. Przy wyborze tej formy złożenia wniosku niezbędne jest wpisanie adresu e-mail we wniosku.

 

W przypadku wprowadzenia zmian dotyczących procedur rekrutacyjnych będą Państwo na bieżąco informowani.