Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

27.05.2019

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w terminie od 10.06.2019 r. godz. 8:00 do 13.06.2019 r. godz. 13:00. Będzie prowadzona z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Mogą w niej wziąć udział dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, a także te, które nie brały udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja będzie prowadzona do placówek, które dysponują wolnymi miejscami. Na dzień dzisiejszy liczba wolnych wynosi 142 i przedstawia się następująco: - Miejskie Przedszkole Nr 3 – 7 wolnych miejsc; - Miejskie Przedszkole Nr 9 – 7 wolnych miejsc; - Miejskie Przedszkole Nr 11 – 1 wolne miejsce; - Miejskie Przedszkole Nr 13 – 45 wolnych miejsc + 4 dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 19 wolnych miejsc; - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17 wolnych miejsc; - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 26 wolnych miejsc; - Szkoła Podstawowa Nr 10 – 16 wolnych miejsc. Rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami, powinien złożyć w terminie od 10.06.2019 r. godz. 8:00 do 13.06.2019 r. godz. 13:00 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Legnica. W celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia dziecka należy wypełnić na stronie www.legnica.przedszkola.vnabor.pl ,w kolejnych pięciu krokach, informacje niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Następnie proszę wydrukować Wniosek i dostarczyć go do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji (tzw. przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru). Do Wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów