• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Informacja o zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.04.2021

Obecnie, tj. od 16 do 20 kwietnia 2021 r.,  rodzice  składają  potwierdzenia woli w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Jeżeli nie powiadomią punktu rekrutacyjnego o zapisaniu dziecka, wówczas miejsce pozostaje wolne.

Dla dzieci  nie przyjętych w procesie rekrutacji zostaną wskazane miejsca w placówkach publicznych, które dysponują wolnymi miejscami, tj. MP13, SP01, SP04 i SP10 oraz w placówkach niepublicznych. Jeszcze w maju zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych w celu zabezpieczenia opieki przedszkolnej dla wszystkich chętnych na terenie Miasta. Przedszkola niepubliczne, które przystąpią do konkursu będą zobowiązane do:

- realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego;

-zapewnienia bezpłatnego  czasu nauczania, wychowania i opieki (w wymiarze 5 godzin dziennie);

 - pobierania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższej niż 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową;

- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

- zapewnienia liczby uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą 25 osób;

- zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- zatrudnienia nauczycieli posiadających kwalifikacje.

Listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli  zostaną opublikowane w poszczególnych placówkach  w dniu 21 kwietnia 2021 r.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

04.03.2021

Witamy na stronie naborowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą legnickich placówek, zasadami oraz terminami rekrutacji.

 

Od 5 marca 2021 r. od godz. 8:00  do 26 marca 2021 r. do godz. 15:00 rodzice dzieci zamieszkałych w Legnicy mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

We wniosku wskazuje się maksymalnie trzy przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według wybranych preferencji. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się w przedszkolu lub szkole podstawowej wybranej na pierwszej preferencji.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Wnioski wypełnione elektronicznie, ale nie dostarczone do przedszkola lub szkoły podstawowej, nie wezmą udziału w rekrutacji.

O przyjęciu do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.