• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.03.2017 00:00 29.03.2017 09:00 Przygotowanie wdrożenia
29.03.2017 09:00 29.03.2017 13:00 Publikacja oferty
01.04.2017 09:00 15.04.2017 13:00 Rejestracja kandydatów
24.04.2017 10:00 28.04.2017 13:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
04.05.2017 08:00 04.05.2017 12:00 Publikacja list przyjętych
05.05.2017 08:00 10.05.2017 16:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
11.05.2017 10:00 11.05.2017 16:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
16.05.2017 10:00 16.05.2017 16:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych