Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

rekrutacja

25.05.2018

Rekrutacja elektroniczna została zakończona. Dziękujemy za skorzystanie z naszych propozycji. Rodzice dzieci zalogowanych do systemu mają dostęp do informacji dotyczących ich dzieci do 31 sierpnia 2018 r. Informację o utworzonych oddziałach przedszkolnych oraz ewentualnych wolnych miejscach w tych oddziałach można w dalszym ciągu (do 31 sierpnia 2018 r.) uzyskać za pośrednictwem programu VNABOR, natomiast wnioski o przyjęcie do przedszkoli należy składać w postaci papierowej w przedszkolach i szkołach, w których są wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. Wszelkich informacji udzielają pracownicy przedszkoli i szkół, w których utworzono oddziały przedszkolne.

dzieci przyjete - dane do umowy

25.05.2018

Zmiana prawa wprowadzona ustawą o finansowaniu zadań oświatowych powoduje, że rodzice dzieci przyjętych do przedszkola nie będą podpisywali umów dotyczących m. in. zasad finansowania. W związku z tym punkt 12 zasad rekrutacji opisany w dokumencie "Rekrutacja krok po kroku" jest nieaktualny - rodzice dzieci przyjętych do przedszkola nie muszą wypełniać dodatkowych dokumentów.