Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Dzieci 2,5 - letnie w przedszkolu

05.03.2018

Szanowni Rodzice dwulatków! Zgodnie z art. 31 ustawy – Prawo oświatowe, dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tych praw jest zadaniem własnym gminy. Z tego powodu przedstawiona oferta wychowania przedszkolnego w gminnych placówkach skierowana jest do dzieci w wieku 3-6 lat. Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Rekrutacja dzieci spełniających te warunki na wolne miejsca w przedszkolach będzie się odbywała po zakończeniu rekrutacji prowadzonej obecnie.