Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do MDK

Aktualności

Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do Młodzieżowego Domu Kultury /MDK/ na terenie Miasta Radomia.

21.04.2022

Szanowni Państwo,
Informacje o zasadach naboru do Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem:
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz sekcją poniżej „SZCZEGÓŁY SKŁADANIA WNIOSKÓW!”, a także z kryteriami naboru i procedurą odwoławczą.

Aby zgłosić kandydata do wybranych placówek należy:
1.Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL kandydata i wybrać przycisk DALEJ
2.Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ
3.Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego kandydata i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe.
  W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków).Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ
4.W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy niektórych kryteriach, trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów.
5.W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do MDK. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami do MDK
6.Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.