• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do Młodzieżowego Domu Kultury /MDK/ na terenie Miasta Radomia.

22.05.2017

Szanowni Państwo, Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Google Chrome – wersja co najmniej 56.0 Mozilla Firefox – wersja co najmniej 53.0 Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0 Informujemy jednocześnie, że w zakładce DO POBRANIA umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem kandydata w systemie. Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramy określonym w zakładce ZASADY I TERMINY/WAŻNE TERMINY NABORU. Jeśli zapoznaliście się już z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego możecie przystąpić do rejestracji kandydata w systemie. Aby zgłosić kandydata do wybranych placówek należy: 1.Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL kandydata i wybrać przycisk DALEJ 2.Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ 3.Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego kandydata i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ 4.W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy niektórych kryteriach, trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów. 5.W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do MDK. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami do MDK 6.Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.Proszę pamiętać o tym, że w systemie może funkcjonować tylko jedno konto odpowiadające danemu nr PESEL kandydata.